Minister Asscher en BureauMariusMaas : periodieke loopbaan APK winst voor mens en bedrijf!

Minister Asscher en BureauMariusMaas : periodieke loopbaan APK winst voor mens en bedrijf!

Tijdens een conferentie over de arbeidsmarkt heeft minister Asscher deze week gepleit voor een periodieke loopbaan APK.  “ Door digitalisering, automatisering en verplaatsing van het werk zullen huidige functies en beroepen straks minder nodig zijn of niet meer bestaan” vermeld het krantenartikel van 25 februari. Deze uitspraak raakt de filosofie en missie van BureauMariusMaas in het hart.  Assessment en loopbaanadviesbureau BureauMariusMaas gelooft heilig wat betreft de ontwikkeling van een loopbaan in de betekenis van perpetuum mobile: de altijd durende beweging. Daarom is het ontwikkelassessment / talentonderzoek van dit bureau een frequent gevraagde dienstverlening. Bedrijven, die dit assessment aanvragen bij BureauMariusMaas, koesteren hun talentvolle medewerkers en bieden hen een keer in ongeveer vijf jaar de kans om deel te nemen aan een dergelijke loopbaanscan. Centraal in dit onderzoek staan de items: Hoe heb ik me in mijn loopbaan tot nu toe ontwikkeld ? Hoe functioneer ik op dit moment ? In  welke richting en op welke wijze ga ik mijn talenten in de toekomst verder ontwikkelen ? Welke stappen moet ik daarvoor zetten? Voor werkgevers is dit een constructieve, rendabele manier om talenvolle medewerkers aan zich te binden en voor de medewerker een hele mooie bonus om zoveel mogelijk uit zichzelf te kunnen halen. Minister Asscher heeft een ontwikkelassessment bij BureauMariusMaas verdiend!

Date

7 september 2016

No Comments