Beroepskeuzetest en studiekeuzetest

Welke studie is het meest geschikt voor mijn kind? Een lastige vraag. Wanneer een leerling en zijn/haar ouders willen weten welke middelbare school of vervolgstudie het meest geschikt is dan kan Bureau Marius Maas aan de hand van testen en gesprekken ondersteuning bieden bij de keuze hierin. De keuze voor een opleiding na de basisschool is niet voor iedereen even eenvoudig. Het is dan belangrijk om een goed beeld te krijgen van de kwaliteiten, interesses en intelligentie van het kind. Soms vindt een basisschool het noodzakelijk ouders en leerling te ondersteunen met een derde advies naast de Cito en het eigen beeld en advies van de leerling. Het kan ook zijn dat ouders en leerling twijfels hebben bij het schooladvies van de leerkracht en graag een onafhankelijk advies willen hebben. Een studiekeuzetest / schoolkeuzetest kan hierbij helpen.
Maar ook binnen en na het voortgezet onderwijs moeten keuzes gemaakt worden die (mede) bepalend zijn voor de beroepskeuze. Om een weloverwogen keuze te maken voor een beroepsopleiding kan een beroepskeuzetest uitkomst bieden.

Test voor de toekomst

Er zijn verschillende redenen voor ouders en leerlingen om een beroepskeuzetest of schoolkeuze- of studiekeuzetest te doen:
» De leerling van groep 8 van de basisschool en haar/zijn ouders weten. welke vervolgonderwijs het best aansluit bij de intelligentie, schoolvorderingen, persoonskenmerken en interesses van de leerling.
» De kans op een verkeerde schoolkeuze wordt aanzienlijk verkleind.
» De leerling van het voortgezet onderwijs weet welke richting/ vakkenkeuze het beste past en meeste perspectief.
» De student eind voortgezet onderwijs weet welke vervolgstudie/beroepsopleiding het best aansluit bij zijn/haar talenten, specifieke persoonskenmerken en specifieke  interesses en kwaliteiten.

Meer informatie over beroeps- en studiekeuzetesten

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang een pdf met uitgebreide informatie.

    Je naam (verplicht)

    Je e-mail (verplicht)

    [recaptcha]

     Ga terug naar het overzicht